20 yıllık tecrübe, uzman kadro ve araçlarla sizi iş ortaklarınıza bağlıyoruz.

B2B sürecindeki son adım iş ortaklarınızın sizin gönderdiğiniz veriyi alması ve işlemesidir. 

Büyük ölçekli şirketler EDI ve XML olarak düzenlenmiş verileri AS2, FTP veya MQ yöntemlerinden biriyle alabilirler. Veri alındığında, iş ortağınız bur veriyi kendi iş uygulamasının özgün veri düzenlemesine uygun hale getirebilir. Daha küçük şirketler EDI veya XML olarak düzenlenmiş verileri alabilecek yapıya sahip olmayabilir. Bu nedenle küçük işletmeler verilerin kendilerine bir internet sayfası üzerinden veya elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini tercih edebilir. Bu yöntemler küçük işletmelerin veriyi daha kolay alabilmesini ve kendi sistemlerine aktarmasına izin verir.

b2b hedef uygulama

Büyük Ölçekli İşletmeler

Sizin büyük iş ortaklarınızın gelişmiş bir bilgi-işlem yapısına ve B2B Entegrasyonuna hazır bir durumda olması yüksek bir olasılıktır. Bu türden büyük işletmeler iş ortakları ile veri alış verişini çok çeşitli iletim yöntemleri (AS2, FTP, MQ) ve farklı veri düzenlemeleri (EDI, XML) ile kolay bir şekilde yapabilmektedirler. 

Böyle büyük şirketlerin sistemlerine veri göndermek üzere bağlantı kurmak göreceli olarak kolaydır. İş ortağınızın hangi sistemi kullandığı konusunda çok fazla endişelenmeniz gerekmeyebilir. Onlar sizin göndereceğiniz veriyi kendi sistemlerine almak ve uygun düzenlemeye çevirmek için gerekli yapıya zaten sahip olabilir. Sizin iş ortağınızla hangi yöntemi kullanacağınıza dair birlikte karar vermeniz ve sonrasında birkaç test yapmak yeterli olabilir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Sizin daha küçük ölçekli iş ortaklarınız da olabilir. Küçük ölçekli işletmelerde, daha çok maliyeti nedeniyle B2B Entegrasyonunu yapabilmek için gerekli kaynaklar ve uzmanlık bulunmayabilir. Onlar veriyi EDI veya XML olarak düzenlemek ve bunu AS2, FTP veya MQ yöntemi ile gönderebilmek için gerekli donanım ve yazılıma sahip olmayabilir. Bu durumda farklı bir yaklaşım gerekli olacaktır.

Küçük işletmeler ile veri alış verişi yapabilmenin en yaygın yöntemi bir internet kapısı (web portal) kullanmaktır. Veriyi AS2, FTP veya MQ yöntemiyle göndermek yerine, veri güvenli bir internet sayfasına yönlendirilir. İş ortağınız bu sayfaya giriş yaparak elektronik mesaj yaratma, alma, gönderme, veri yükleme işlemlerini yapabilir. Bu yaklaşım sayesinde küçük işletmeler bir B2B Entegrasyonu uygulaması satın almak zorunda kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Küçük işletmeler için bunun yanı sıra daha birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. EDI ve XML mesajlarını faks (fax) mesajlarına çevirebilen yöntemler bulunmaktadır. Küçük işletmelerin kullandığı Muhasebe Yazılımlarının (Logo, Link, Netsis vb) B2B Entegrasyonunda kullanılmasını sağlayabilecek yazılımlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür muhasebe yazılımlarına eklenebilecek bir buton ile kullanıcıların tüm siparişlerini indirmesi (download) veya tüm faturaları uygulamaya yüklemesi (upload) mümkün olabilmektedir. Gerçekte arka planda B2B Entegrasyon yöntemleri işliyor olduğu halde kullanıcı bu süreci farketmez.

Go To Top