20 yıllık tecrübe, uzman kadro ve araçlarla sizi iş ortaklarınıza bağlıyoruz.

İlk adım iş ortağınızın sistemine göndermek istediğiniz bilgiyi “kaynak uygulamadan”  almaktır. Öncelikle “kaynak uygulamanın” ne olduğunu açıklayalım. Üretim yapan bir işletme sipariş formlarını kendi ERP (Kurumsal Kaynak Kullanım) uygulamasından almak isterken, bir perakende zinciri güncel satış bilgilerini kendi POS (Satış Noktası Sistemi) uygulamasından almak isteyebilir. 

Her işletme kendine özgü bir veya daha fazla uygulama ile sistemini yönetmektedir. Üretim sektöründeki işletmeler genellikle ERP uygulaması ile sipariş, satın alma, finansman ve benzer fonksiyonları yerine getirirler. Günümüzde Oracle, SAP, Infor, Microsoft, LOGO, Mikro ve benzeri pek çok ERP uygulaması bulunmaktadır. 

Perakende sektöründe, aynı ERP uygulamaları yaygın bir şekilde kullanılmakla beraber kullanım şekli farklı olmaktadır. Perakendeciler için ORACLE, SAP, JDE veya benzeri ERP uygulamalarının depo yönetimi, talep planlama, sayım ve benzeri gibi fonksiyonları desteklemesi gerekmektedir.

Hizmet sektöründe birçok özelleştirilmiş uygulama kullanılmaktadır. Örneğin bir finansman şirketi insan kaynakları, satın alma, ve finans işlemleri için SAP veya ORACLE kullanıyorken sunduğu hizmetler için MetaTeam, S1 veya AkınSoft gibi başka bir uygulama kullanıyor olabilir.

Son yıllarda hemen her sektörden şirketler uygulamalarını hizmet olarak satın almak (Software as a Service – SaaS) ve Bulut Teknolojisini kullanmaya yönelmektedir. Yukarıdaki geleneksel kurumsal uygulamaların yanı sıra ve ilave olarak bir şirket müşteri ilişkileri için Salesforce.com, insan kaynakları için WorkTeam, finansman ve muhasebe için Logo, Mikro, Netsis gibi sistemleri kullanıyor olabilir.

Böylelikle, kendi sisteminizdeki bilgiyi iş ortağınızın sistemine göndermek üzere nasıl alacağınız en önemli konu haline gelmektedir.

b2b kaynak uygulama

Her uygulama üreticisi, ister geleneksel bir yazılım ister Bulut Teknolojisi olsun, bilgiyi oluşturmak ve aktarmak için farklı bir yöntem kullanmaktadır. SaaS uygulamaları genellikle bir ara yüz (API – application programming interface ) ile veri tabanına okuma, yazma, değiştirme olanaklarını sağlamaktadır.  Büyük ERP uygulaması üreticileri kendi erişim araçlarını sağlamaktadır. SAP’nin “Process Integrator” ve Oracle’ın “Fusion” adlı aracı yazılımları bunlara örnektir. Bu tür aracı yazılımlar ERP uygulamalarının veri alıp vermesine olanak sağlamaktadır.

Maalesef her uygulama üreticisi bu türden bir API veya bir aracı yazılım olanağı sunmamaktadır. Buna rağmen hemen her uygulama, sisteme yığın halinde veri eklemek veya almak için bir araç sunmaktadır. 

Böylelikle, veriyi sisteminizden almak için en iyi yolun hangisi olduğuna karar vermeden önce uygulamanızın hangi yönteme izin verdiğini araştırmanız gerekecektir. Sonrasında B2B Entegrasyonu yapabilmek için kaynak uygulamaya bir API, aracı yazılım veya bir yazılım aracı ile bağlantı kurabileceksiniz.  Ancak verinizi iş ortağınıza gönderebilmek için henüz yapılması gereken çok daha fazla işlem bulunmaktadır.

 

Go To Top