20 yıllık tecrübe, uzman kadro ve araçlarla sizi iş ortaklarınıza bağlıyoruz.

Verinin uygun düzenlemeye getirilmesinden sonraki adım, Adım 3, yani verinin iş ortağınızın sistemine iletilmesidir.

Şirketler arasında veri iletiminde kullanılmakta olan birçok farklı Internet yöntemi (protocol) bulunmaktadır. Farklı iletişim yöntemleri, farklı güvenlik ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Farklı iletişim seçeneklerin ne anlama geldiğini anlamanın bir yolu, bu seçenekleri Posta hizmetlerinin gerçek bir postayı gönderirken sunduğu seçenekler ile karşılaştırmaktır. Bir kartpostal göndermek istediğinizi varsayalım; çok ucuzdur, ancak, eline alan her kişi üzerinde yazılanları okuyabildiği için hiç gizliliği yoktur. Postanızı bir zarf içine koyabilirsiniz. Ancak zarfı taşıyan kişi zarfı kolaylıkla açabilir. Dahası, postanız yanlışlıkla başka bir adrese teslim edilebilir. 10,000 TL’yi bir zarfa koyup posta ile birisine gönderir miydiniz? Eğer gönderinizin içeriği hassas veya kritik ise, gönderinizi yerine ulaştığını dair bir doğrulama almak istersiniz. Doğrulama, basitçe, sizin gönderinin o anki yerini gösteren bir web sayfası olabilir. Veya daha aktif bir şekilde, gönderinin yerine ulaştığını gösteren bir kanıt da olabilir.

Bazı durumlarda, bir zarfa sığamayacak kadar büyük bir şeyi göndermek isteyebilirsiniz. Zarf yerine bir kutu gerekebilir. Eğer çok değerli bir gönderiniz varsa, özel bir ambalaj yapmak istersiniz. Dahası, gönderinizi, muhtelif hasarlara karşı sigortalamak isteyebilirsiniz.

b2b iletişim protokolleri

B2B Entegrasyonunda kullanılabilecek iletişim yöntemleri AS1, AS2, AS3, AS4, FTP, FTP/S, S/FTP, OFTP, http, MQ ve EBICS ve benzerleri gibi uzun bir liste oluşturmaktadır. Bunların her biri farklı güvenlik ve verimlilik ve güvenirlik birleşimleriyle farklı kullanıcılara uygun olabilmektedir. Örnek olarak AS1, elektronik posta (e-mail) gönderim yöntemi olan SMPT iletim yöntemi temel alınarak geliştirilmiştir. AS1 kullanıcıları bir EDI veya XML dosyasını bir e-mail ile internet üzerinden gönderebilir. AS2 ise HTTP (Hypertext Transfer Protocol) temel alınarak geliştirilmiştir. HTTP iletim yöntemi, internet sayfalarının içeriğini oluşturan HTML kodlarını ve resimleri, uzaktaki veri merkezindeki sunucudan sizin bilgisayarınıza ileten yöntemdir. AS2 ile kullanıcılar EDI ve XML dosyalarını internet sayfaları aracılığıyla internet üzerinden iletebilirler.

Hangi iletim yöntemini seçmelisiniz? Tıpkı veri düzenlemede olduğu gibi seçme şansınız olmayabilir. Müşterileriniz ve iş ortaklarınız hangi iletim yöntemini kullanmanız gerektiğini belirleyeceklerdir. Bunu başarabilmek için, B2B Entegrasyonu yapmak için kullanacağınız teknolojinin sizin müşterileriniz ve iş ortaklarınızın iletim yöntemlerini desteklemesi yeterli olacaktır.

Yine iyi haber; bize hangi iletim yöntemlerini kullanmanız gerektiğini söylemeniz yeterli olacaktır.

Go To Top