20 yıllık tecrübe, uzman kadro ve araçlarla sizi iş ortaklarınıza bağlıyoruz.

Elektronik Veri Değişimi (EDI); Ticari Partnerler arasında, standartları uluslararası kurumlarca belirlenen formatlarla, ERP’den ERP’ye dosya değişimidir. Başka bir deyişle, tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların arasındaki ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla tam olarak entegre edilmesi ve işletilmesini kapsar.

Tedarikçi/Müşteriler arasındaki doküman değişimini elektronik ortama taşıyarak, posta maliyetlerinde, insana dayalı hatalarda,verimlilik ile ilgili sorunlarda, mutabakat problemlerinde kısa zamanda ölçülebilir avantajlar sağlayacaktır.


Go To Top